The Stylet

Diversity and Systematics of Acoela and Nemertodermatida

SMNH - UJ - 08-104

Basis of record: 
Preserved Specimen
Institution code: 
SMNH
Collection code: 
UJ
Catalogue number: 
08-104
Count: 
1
GenBank number(s): 
Remarks: 

Sterreria psammicola?; Detta är ett könsmoget ex av den rödpigmenterade variaten med smalare nos och utan iögonenfallande körtlar. Till skillnad från den opigmenterade har den bara ett stort ägg när den är könsmogen. Gör verkligen intryck av att vara en annan art. Fotograferad

Sterreria psammicola?; Detta är ett könsmoget ex av den rödpigmenterade variaten med smalare nos och utan iögonenfallande körtlar. Till skillnad från den opigmenterade har den bara ett stort ägg när den är könsmogen. Gör verkligen intryck av att vara en annan art. Fotograferad|Sterreria psammicola?; Detta är ett könsmoget ex av den rödpigmenterade variaten med smalare nos och utan iögonenfallande körtlar. Till skillnad från den opigmenterade har den bara ett stort ägg när den är könsmogen. Gör verkligen intryck av att vara en annan art. Fotograferad

Date (free format): 
080519
Fixation buffer: 
EtOH
Year: 
2008
Year (YYYY): 
2008
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith